Nagrody

Dyplom dla „Społem” PSS „Oszczędność w Mińsku Mazowieckim za promocję marki SPOŁEM

Podziekowanie za zaangażowanie i pomoc w realizacji Projektu „Nowa-jakość- program szkoleń dla pracowników Spółdzielni handlowych”.

Wyróżnienie od Krajowej Rady Spółdzielczej za umacnianie spółdzielczości Polskiej i Międzynarodowej

Podziekowanie dla Pana Prezesa Ireneusza Durda za propagowanie ideii i ducha spółdzielczości w środowisku lokalnym i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Wyróżnienie- zasłużony dla „Społem”.