Nagrody

Dyplom dla „Społem” PSS „Oszczędność w Mińsku Mazowieckim za promocję marki SPOŁEM

Podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w realizacji Projektu „Nowa jakość - program szkoleń dla pracowników spółdzielni handlowych”.

Wyróżnienie od Krajowej Rady Spółdzielczej za umacnianie spółdzielczości Polskiej i Międzynarodowej

Podziękowanie dla Pana Prezesa Ireneusza Durdy za propagowanie idei i ducha spółdzielczości w środowisku lokalnym i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Wyróżnienie - zasłużony dla „Społem”.