O firmie

Stowarzyszenie Spożywców „Oszczędność” w Mińsku Mazowieckim powstało w 1903 r. Założycielami byli obywatele reprezentujący warstwy mieszczańskie. Byli to właściciele posiadłości rolnych, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, pracownicy urzędów, nauczyciele oraz ludzie wolnych zawodów adwokaci, lekarze. W latach 1935 – 1938 liczba członków wzrosła, powiększono asortyment towarów i zwiększono obroty w sklepie. Zarząd i Rada Nadzorcza nawiązywały kontakty z organizacjami społecznymi, nauczycielstwem i młodzieżą szkolną. Celem było rozwinięcie uczniowskiego ruchu spółdzielczego. Taki proces jednania sobie członków przyniósł dalszą poprawę w organizacji gospodarczej, finansowej i społeczno wychowawczej spółdzielni. W roku 1940 Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do Banku „Społem”, aby, dać świadectwo współdziałania i wspomagać rozwój własnej instytucji pieniężnej. Wprowadzono do sklepu warzywa oraz uzyskano zgodę władz na przydział wódki na kartki, wprowadzono również do sprzedaży opał. W roku 1941 Spółdzielnia mińska przystąpiła do Rady Opiekuńczej Miasta w celu wspierania biednych, głodnych i wysiedlonych. Spółdzielnia w swojej ponad 100 letniej działalności przechodziła różne koleje losu. Przystąpienie do Unii Europejskiej zmuszało do szybkiego sprostania wymogom rynków krajów wysokorozwiniętych. Na przekór wątpiącym, spółdzielczość wprowadziła głębokie zmiany, chociaż poniosła dotkliwe straty. Spółdzielczość spożywców potrafiła odnaleźć swoje miejsce w nowych warunkach rywalizacji z zagranicznymi sieciami handlowymi.