Kontakt

“SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Oszczędność”
ul. Spółdzielcza 7
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP: 822-00-02-815
REGON: 518330100000

e-mail: spolem-minsk-maz@home.pl

 

Dział handlowy/Sekretariat: (25) 758-58-38

Dział administracyjny: (25) 758 24 33

Dzial Kadr: (25) 758-56-17

Księgowość: (25) 758-32-33


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest “SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Oszczędność”, Spółdzielcza 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem “SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Oszczędność”, Spółdzielcza 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego spolem-minsk-maz@home.pl